Automatyzacja procesów przemysłowych

Automatyzacja z PiA-ZAP Puławy

Pomagamy firmom, które budują nowe zakłady przemysłowe bądź modernizują instalacje produkcyjne zabezpieczając je w profesjonalną wiedzę oraz doradztwo w zakresie budowy dużych systemów automatyki przemysłowej. Następnie planujemy, dostarczamy oraz wdrażamy zaprojektowane strategie sterownia procesem – systemy automatyki, które stanowią kluczową role w optymalnym i bezpiecznym prowadzeniu procesu produkcyjnego.

Automatyzacja procesów przemysłowych - na czym polega nasza pomoc?​

Na początku naszej współpracy, nasi inżynierowie skupiają się na procesie produkcyjnym, który będzie automatyzowany. Dokonują analizy wymagań produkcyjnych Klienta i sprawdzają dostępne techniczne rozwiązania, które spełnią konkretne potrzeby. Istotnym elementem na tym etapie jest zwrócenie uwagi i uwzględnienie wymagań bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami i normami. Dzięki zdobytemu doświadczeniu z budów instalacji produkcyjnych pomagamy zaplanować konkretne działania i wdrożyć rzeczywiste strategie.

W jakich obszarach automatyzacji pomagamy?​

Na rynku jest wiele strategii prowadzenia procesu inwestycyjnego. Z punktu widzenia posiadanych kompetencji i doświadczenia nasza współpraca może rozpocząć się od doradztwa w zakresie doboru rozwiązań technicznych i wykonawstwa dokumentacji technicznej.

Jakie obszary inwestycji możemy zabezpieczyć?

Projektowanie systemów automatyki i elektryki

Dobieranie i dostawa urządzeń AKPIA

Montaż urządzeń obiektowych, szaf i skrzynek

Prefabrykacji szaf sterowniczych, skrzynek obiektowych

Przeprowadzeniu prób i uruchomienia instalacji

Programowanie klasycznych systemów sterowania HMI/PLC

Dobieranie i dostawa zaworów regulacyjnych i on-off

Montaż systemów prowadzenia kabli

Montaż rozdziału energii elektrycznej

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Konfigurację rozproszonych systemów sterowania DCS

Wykonywanie wizualizacji i akwizycji danych - SCADA

Układanie i podłączanie kabli, przewodów

Montaż instalacji słaboprądowych

Sposób realizacji?

W naszych realizacjach stosujemy zasady Zarządzania Projektem w oparciu o własną metodologię wypracowaną na podstawie wielu lat doświadczeń i prowadzonych wdrożeń w firmach o różnych profilach działalności.

Proces wdrożenia obejmuje zwykle następujące etapy:

Analizę procesów i funkcjonalności

W tej części skupiamy się na analizie procesów produkcyjnych oraz rozwiań technicznych zawartych w projekcie bazowym lub wykonawczym.  W szczególności analizujemy przyjęte parametry procesowe takie jak temperatura, ciśnienie, przepływ oraz zastosowane rozwiązania materiałowe w odniesieniu do występujących mediów. Kolejnym istotnym elementem jest analiza ryzyka związana z zabezpieczeniem procesu przed wybuchem lub zapłonem oraz sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi normami. Kolejnym elementem badania jest analiza funkcjonalności dobranych rozwiązań pod kątem ewentualnej przyszłej rozbudowy instalacji i późniejszej jej eksploatacji.  Wszystko to robimy prowadząc rozmowy  z Klientem wymieniając informacje na wspólnych spotkaniach Kick-off oraz email czego efektem jest ustalony zakres prac, wyłączenia i granice dostaw i usług. Oczywiście na tym etapie istnieje możliwość odbycia wizyty referencyjnej u naszych dotychczasowych Klientów gdzie można zweryfikować nasze wdrożenia do czego zachęcamy.

Propozycja

Mając jasność co do wymagań, oczekiwań oraz zakresu prac Klient otrzymuje od nas kompletną propozycje łączącą różne komponenty, technologie, systemy oraz usługi tworzące jedno spójne i gwarantujące przyszłe działanie.  Nasz propozycja podlega dalszym uzgodnieniom i ma na celu dopracowanie szczegółów, tak aby Klient był przekonany i utwierdzony, że jego cel zostanie zrealizowany w 100%. Stale dostosowywany jest harmonogram dostaw i usług.

Organizacja projektu

Ta część rozpoczyna się z chwilą akceptacji przez Klienta naszej propozycji. W ramach tej części powoływani są dedykowany Kierownik Projektu wraz z jego zespołem, który weryfikuje i koryguje początkowe założenia planując ścieżkę zakupów dla poszczególnych dostaw, magazynowania, prefabrykacji i montaży. Jednakże, najważniejszą rzeczą jest spotkanie otwierające z Klientem, na którym  po wprowadzeniu uzgadniane są kamienie milowe i  szczegóły oraz zależności zadań w następujących po sobie etapach.

Implementacja rozwiązań

Ten etap rozpoczyna się od wykonywania dokumentacji technicznej i w zależności od zakresu przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań rozpoczyna się  prefabrykacja poszczególnych elementów (np. skrzynek i  szaf sterowniczych, krosowych, rozdzielnic), równolegle wykonywane jest  oprogramowania sterujące i wizualizacyjne. W miedzy czasie pod nadzorem inżyniera procesowego na instalacjach prowadzone są prace obiektowe tj. montaż urządzeń AKPiA, powietrza pomiarowego, montaż systemów prowadzenia kabli i przewodów, okablowanie, podłączanie, znakowanie urządzeń i aparatury. Istotnym etapem tego etapu jest przeprowadzenie odbioru FAT (Factory Acceptance Test). Jest  to procedura testowania, która ma na celu zweryfikowanie, czy dostarczany system jest poprawnie skonfigurowany i będzie działać zgodnie z oczekiwaniami zarówno z punktu widzenia sprzętu, jak i oprogramowania konfiguracyjnego. Po testach potwierdzających uzyskanie założonych parametrów następuje transport urządzeń w miejsce docelowe a następnie jego montaż. To tak w skrócie 🙂

Uruchomienie urządzeń i systemu sterowania

Po zakończeniu montażu urządzeń, przystępujemy do wykonywania prób funkcjonalnych i uruchomienia urządzeń AKPiA. Ten proces ma na celu upewnienie się, że wszystkie urządzenia instalacji współpracują ze sobą, przekazują informacje do systemu sterownia i reagują na zadawane sygnały. wprowadzanie drobnych korekt i dostosowań, aby zwiększyć efektywność i zmniejszyć ryzyko przestojów.

Szkolenie personelu i wprowadzenie do eksploatacji

Tuż przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzamy szkolenie personelu Klienta aby jego pracownicy znali zasady bezpiecznej i efektywnej obsługi poszczególnych urządzeń, maszyn, systemów i umieli w sposób odpowiedni reagować na nie przewidziane sytuacje.

Wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne

Podpisanie protokołu odbioru prac  rozpoczyna bieg okresu gwarancyjnego, który standardowo u nas wynosi 24 miesiące. W przypadku ewentualnych awarii, zgłoszeń serwisowych zabezpieczmy dla Państwa personel, który posiada praktyczne doświadczenie zdobyte w  największym zakładzie chemicznym w Polsce. Oczywiście jesteśmy zainteresowaniu współpracą także po upływie gwarancji.

Dlaczego automatyzacja procesów z nami?

Podczas procesu wdrożenia dzielimy się wiedzą inżynierską i umiejętnościami organizacyjnymi zdobytymi podczas prowadzenia szeregu budów a to pozwala na spokojne i merytoryczne prowadzenia inwestycji.

Na co dzień obsługujemy ponad 60.000 urządzeń różnych producentów. Mając taką wiedzę chętnie doradzamy i dobieramy odpowiednie urządzenia pod wymagania Klienta, zwracając uwagę na liczne niuanse procesowe i techniczne.

Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście zagrożeń z występowaniem w procesie  substancji toksycznych bądź zagrożeń spowodowanych wybuchem substancji łatwopalnych i palnych.

Dysponujemy najnowszą wiedzą, dzięki czemu możemy wdrażać najlepsze i skuteczne rozwiązania co przekłada się na żywotność pracy instalacji oraz długoletnie wsparcie producenckie.

Odpowiadamy za cały proces, począwszy od projektu, montażu, przez uruchomienie układów automatyki, aż po nadzór i obsługę serwisową co eliminuje koordynacje wielu firm.

Zaangażowanie firmy integratorskiej o solidnych fundamentach pozwala uniknąć strat finansowych i wizerunkowych związanych z opóźnieniami i koniecznością wykonywania wielokrotnych napraw a tym samym zerwania łańcucha dostaw.

Na jakich obiektach można nas spotkać?

  • instalacje do procesów chemicznych i nawozowych
  • instalacje do produkcji energii cieplnej i elektrycznej
  • instalacje uzdatnia wody w elektrociepłowniach
  • instalacje blokowe HVAC
  • komunalne oczyszczalnie ścieków
  • przemysłowe oczyszczalnie ścieków – branża spożywcza, ścieki galwaniczne  

Z jakimi rozwiązaniami mieliśmy doświadczenia

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.