Remonty zaworów regulacyjnych

Czym są zawory regulacyjne?

Procesy technologiczne wymagają często precyzyjnego sterowania, aby uzyskać odpowiedni przepływ, ciśnienie, temperaturę lub poziom produktu. Parametry te możemy z dużą dokładnością zmieniać lub stabilizować przy pomocy zaworów regulacyjnych. Wśród zaworów regulacyjnych możemy wyróżnić zawory grzybkowe, przepustnice regulacyjne, zawory kulowe segmentowe oraz zawory membranowe.

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem zaworów regulacyjnych są zawory grzybkowe przelotowe, które charakteryzuje duża przepustowość, szeroki zakres regulacji, równe sterowanie, cicha praca, łatwość konserwacji bez konieczności odłączania od instalacji i względnie niskie koszty naprawy. Ich wadą są natomiast duże straty ciśnienia, nie zaleca się ich również do regulacji cieczy zawierających części stałe, które mogą zniszczyć uszczelnienia trzpienia zaworu. Urządzenia te najlepiej sprawdzają się w regulacji przepływu oraz gdy wymagane jest szczelne odcięcie.

Do zalet przepustnic regulacyjnych  zalicza się m.in.: lekką, kompaktową konstrukcję, małe straty ciśnienia, niską cenę oraz dużą przepustowość. Szczelne odcięcie wymaga jednak specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych, a ich naprawa jest dość droga.

Zawory kulowe segmentowe

Wykorzystywane są do odcinania i regulacji przepływu szczególnie w aplikacjach, gdzie medium jest zabrudzone, ścierne, lepkie bądź ma formę pasty. Zawory kulowe sektorowe charakteryzują się duża dokładnością regulacji, szybkim działaniem oraz wysokimi współczynnikami przepływu. 

Wśród zaworów membranowych wyróżnia się dwie podstawowe odmiany:

zaworach przelotowych średnica przelotu nie jest niczym ograniczona, więc ciecz swobodnie przepływa przez zawór. Ten typ zaworów wymaga zastosowania membran z bardzo elastycznych materiałów – membrana musi się bardzo mocno rozciągnąć, aby w pełni zamknąć przelot. Z tego też powodu żywotność takich membran jest ograniczona, a zawory przelotowe nie nadają się do stosowania w przypadku wysokich temperatur roboczych. Świetnie natomiast nadają się do użycia w rurociągach transportujących zawiesiny, szlamy, ciecze lepkie i gęste.

Zawór regulacyjny jest elementem wykonawczym, co oznacza, że reguluje przepływ medium w rurociągu na podstawie informacji, które otrzymuje od urządzenia nadrzędnego, np. systemu DCS.

Do właściwej pracy zaworu potrzebne są  więc siłownik, ustawnik pozycyjny oraz osprzęt dodatkowy np. filtroreduktor, zawór elektromagnetyczny, czujniki położenia, etc.

Ze względu na energię zasilania siłowniki zaworów regulacyjnych możemy podzielić na: pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne. Najczęściej stosowanym rodzajem napędu są siłowniki pneumatyczne a wśród nich najpopularniejsze są siłowniki membranowe jednostronnego działania. Taki siłownik, aby precyzyjnie dozować potrzebną siłę w trakcie pracy regulacyjnej, musi równoważyć siłę wynikającą z ciśnienia powietrza działającego na powierzchnię membrany i siłę pochodzącą od sprężyn.

Urządzeniem, które steruje ruchem siłownika jest ustawnik pozycyjny (pozycjoner). Pozycjoner aktywnie porównuje położenia trzpienia z sygnałem sterującym, dostosowując ciśnienie powietrza dopływające do membrany lub tłoka siłownika, aż do osiągnięcia prawidłowego położenia trzpienia.

Autoryzowany Serwis Fisher

Jesteśmy Autoryzowanym Serwisem Fisher Controls International LLC dla zaworów i kontrolerów oraz pozostałych urządzeń do sterowania procesem. Certyfikacja została poprzedzona audytem potwierdzającym spełnienie przez nas odpowiednich wymagań dla procesu zarządzania jakością usług prowadzonych w siedzibie spółki, jak i w obiektach Klientów.

fisher certyfikat
remonty zaworów regulacyjnych

Oferujemy kompleksowe prace remontowe i serwisowe w zakresie zaworów regulacyjnych, zaworów ON-OFF oraz przepustnic regulacyjnych. W ramach w/w usług oferujemy również dobór i montaż osprzętu na armaturze, tj. siłowników, ustawników pozycyjnych, krańcówek położenia czy zaworów elektromagnetycznych. Zatrudniona grupa specjalistów z bogatym doświadczeniem obiektowym gwarantuje wykonywanie najbardziej złożonych usług w ruchu ciągłym instalacji czy też w trakcie nieplanowanego krótkiego postoju.

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.