Produkcja nietypowa

Nietypowa produkcja jednostkowa

Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z o.o. współpracując  z różnymi działami naszych klientów dostarcza  nietypowe urządzenia stworzone przez nasz dział konstruktorów. Podczas prac projektowych szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo oraz jakość wykonania. Przykładami naszej produkcji są układy liczenia (wersje kompaktowe dla działów jakości oraz wersje do zabudowy na liniach dla produkcji), układy do sprawdzania szczelności pojedynczych elementów oraz układy regulacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdą Państwa potrzebę oraz wykonać urządzenia spełniające nawet najtrudniejsze wymagania.

Dlaczego urządzenia od PiA-ZAP ?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wdrożeniu w firmie norm ISO, każde urządzeni które trafia do klienta przechodzi rygorystyczną kontrolę po względem jakości. Nie uznajemy kompromisów co do jakości dostarczonych przez nas maszyn i urządzeń. Posiadamy wyszkoloną kadrę konstruktorów oraz odpowiednie uprawniania UDT do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i elektrycznych. Każde dostarczone przez nas urządzenie jest oznakowane znakiem CE potwierdzającym wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz dyrektywami zgodnymi z wymaganiami dla danej specyfikacji urządzenia.

Przykłady realizacji:

Stanowisko do sprawdzania szczelności wieczek:

Urządzenie zaprojektowane oraz wykonane dla działu jakości jednego z klientów. Potoczna nazwa urządzenia to „water tester”. Pod wpływem działania ciśnienia powietrza można sprawdzić czy produkty wytworzone przez klienta posiadają odpowiednią wytrzymałość w zależności od wersji wyniki pomiarów mogą być rejestrowane w rejestratorze lub bezpośrednio w systemie klienta. Podobne rozwiązania znajdują rozwiązania w wielu fabrykach w Polsce. Urządzenia ułatwiają pracę dla działu jakości oraz coraz częściej znajdują się w wewnętrznych procedurach klientów. Dzięki wymiennym nakładką mogą być używane do testowania wielorakiej gamy produktów.

Regulator sedymentacji:

W procesach wydobywczych powszechnie używa się zagęszczacza strumieni odpadowych. Podawana jest do niego woda popłuczkowa, która pochodzi z procesu wzbogacania węgla. W zagęszczaczu strumieni zachodzi proces sedymentacji. Sklarowana woda jest ponownie podawana do procesu wzbogacania. Pozostający odpad technologiczny poddaje się utylizacji. Głównym parametrem, który ma znaczenie w w/w procesie, jest zdolność wykrywania i kompensowania zmian w opadaniu/osiadaniu cząstek stałych. W większości zagęszczaczy używane są reagenty, które mają wywołać flokulacje i przyśpieszyć proces osadzania. Ręczne dozowanie flokulantu powoduje nierówną pracę zagęszczacza, a tym samym pogorszenie przeźroczystości szlamu i momentu pracy mieszadła. Tym samym ma to wpływ na koszty eksploatacji i na czas bezawaryjnego ruchu.

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.