Duże firmy Produkcyjne

Współpracujemy z dużymi firmami produkcyjnymi

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji szeregu zadań w największych firmach chemicznych i energetycznych pozwala nam na zaproponowanie usług automatyzacji procesów przemysłowych, gdzie bezpieczeństwo związane z występowaniem zagrożenia wybuchem substancji łatwopalnych, wybuchowych lub występowania substancji toksycznych, dla personelu obsługi i instalacji produkcyjnych będzie na pierwszym miejscu.

Jakie instalacje najczęściej automatyzujemy:

Instalacje produkujące nawozy i chemikalia (amoniak, mocznik, kwas azotowy, siarkowy)

Instalacje wytwarzające
energię cieplną i elektryczną

Inne instalacje wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe – ekstrakcja nadkrytyczna

Na jakie wyzwania odpowiadamy:

W dużych zakładach produkcyjnych systemy automatyzacji są zazwyczaj bardzo złożone, obejmują wiele rodzajów urządzeń, czujników, obwodów pomiarowych czy oprogramowania. Utrzymanie tych systemów wymaga umiejętności odpowiedniego zaprojektowania technologii, aby była w pełni zintegrowana, mogła pracować w agresywnych środowiskach procesowych i nie nastręczała dużych kłopotów związanych z bieżącą obsługą.

W produkcji wielkotonażowej czas przestoju jest kosztowny, niezawodność systemów automatyzacji jest kluczowym wyzwaniem. Wdrażane systemy i urządzenia akpia powinny zapewniać nie tylko efektywność, ale przede wszystkim powinny być odporne na awarie.

Systemy automatyki generują duże ilości danych procesowych, które wymagają skutecznego zarządzania nimi. Uzgodnienie i zaprojektowanie strategii zbierania, przechowywania, analizy i raportowania danych jest kluczowe, bowiem bez nich nie możną podejmować świadomych decyzji dotyczących utrzymania i poprawy wydajności produkcji.

Stałe dążenie do optymalizacji wydajności procesów produkcyjnych wymaga ciągłego doskonalenia systemów automatyzacji. Optymalizacja może obejmować zmiany w programowaniu, aktualizacje oprogramowania i sprzętu, czy też wprowadzanie nowych technologii.

Konieczność integracji nowych systemów automatyki z istniejącymi systemami produkcyjnymi. Najczęściej odpowiednia integracja jest skomplikowana i wymaga najnowszej wiedzy inżynierskiej, zwłaszcza gdy zakład korzysta z różnych technologii i platform.

Najważniejsze usługi:

Zobacz też:

Usługi dla przemysłu chemicznego

Usługi dla przemysłu chemicznego

Podejmując się realizacji zadań w największych firmach chemicznych szczególną uwagę zawracamy na bezpieczeństwo związane z występującymi zagrożeniami wybuchem substancji palnych. Nasi inżynierowie i elektromonterzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.