Utrzymanie ruchu

SPÓŁKA PiA-ZAP

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w działalności, której celem jest utrzymanie ruchu instalacji pomiarowych. Dla Zakładów Azotowych ,,Puławy” S.A. świadczymy w/w usługi nieprzerwanie od roku 1965 r.

Mamy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, specjalizujących się w zadaniach z zakresu utrzymaniu ruchu oraz wykonywaniu remontów aparatury – kontrolno pomiarowej. Szeroka oferta producentów urządzeń/systemów nie stanowi dla nas problemu w sprawnym zlokalizowaniu uszkodzenia. Tym samym minimalizujemy czas naprawy i powstające koszty. Systemy automatyki przemysłowej w technice przeciwwybuchowej ATEX nie są dla nas tajemnicą. Gwarantujemy szybki czas reakcji serwisu – uzależniony od złożoności awarii.

Zadbamy o utrzymanie ruchu instalacji pomiarowych w Państwa firmie

Utrzymanie ruchu to skomplikowany proces, którego podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy. W ramach naszej oferty oferujemy sprawowanie kontroli nad układami automatyki przemysłowej oraz prowadzenie serwisu nad  aparaturą kontrolno-pomiarową. Zaliczają się do niej wszelkie urządzenia do pomiaru przepływu i poziomu oraz ciśnienia, czujniki temperatury, ruchu, drgań oraz zawory regulacyjne, odcinające i przepustnice które mogą ulegać awariom i wymagać fachowej interwencji.

Oferujemy kompleksowe prace remontowe w zakresie urządzeń pomiarowych i aparatury wykonawczej. Profesjonalna grupa specjalistów oraz wyposażenie w nowoczesne przyrządy kontrolne dają gwarancję wykonywania najbardziej dokładnych pomiarów, zgodnie z praktyką metrologiczną. Dzięki otrzymanym w ten sposób informacjom możliwe jest szybkie wychwytywanie nieprawidłowości, a w efekcie – skuteczniejsze utrzymanie ruchu w wielu dziedzinach przemysłu. Pomiarów dokonujemy w siedzibie firmy w pracowniach pomiarowych bądź na terenie obiektu klienta.

Korzyści z zawarcia umowy serwisowej

Serdecznie zapraszamy do podpisania umowy serwisowej, która umożliwi Państwu osiągnąć korzyści, takie jak:

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i montażu urządzeń. Na wszystkie wykonywane prace wystawiamy Świadectwo sprawdzenia. Przygotowujemy również aparaturę do uwierzytelnienia i legalizacji. W ramach tej usługi proponujemy Państwu przeprowadzenie pełnego procesu uwierzytelnienia oraz legalizacji, włącznie z dostarczeniem świadectwa, certyfikatu GUM.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.