Robotyzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zacząć?

robotyzacja w małych przedsiębiorstwach zacząć

Wprowadzenie do robotyzacji w MŚP

Robotyzacja, czyli wprowadzenie robotów i systemów automatyki do procesów biznesowych, staje się coraz bardziej popularna nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale również w małych i średnich firmach (MŚP). Małe i średnie przedsiębiorstwa, stojące przed wyzwaniem zmniejszenia kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, coraz częściej sięgają po rozwiązania z zakresu robotyzacji.

Korzyści z robotyzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

Robotyzacja przynosi wiele korzyści dla małych i średnich firm. Przede wszystkim, automatyzacja pozwala na uwolnienie etatów pracowniczych i wszelkich spraw związanych z dostępnością i dyspozycyjnością pracowników. Ponadto pozwala na znaczne zwiększenie wydajności poprzez redukcję błędów ludzkich, zwiększenia tempa pracy i obsługi procesów. Skala poprawy wydajności i redukcji kosztów operacyjnych jest tym większa im produkcja trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę również w niedziele i święta. Kolejna korzyścią, którą przynosi automatyzacja jest poprawy jakości produktów i usług, co z kolei może prowadzić do zwiększenia satysfakcji klientów.

robotyzacja w malej firmie produkcyjnej

Jak zacząć robotyzację w małych firmach?

Zaczynając robotyzację w małej firmie, warto przeprowadzić dokładną analizę potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem powinno być określenie, które procesy można zautomatyzować i jakie korzyści z tego wynikają. Następnie, należy zidentyfikować dostępne technologie oraz ich budżetowe wyceny.

Mając te dane można przejść do kolejnego kroku jakim jest wybór procesu, który wydaje się najłatwiejszy do zautomatyzowania i jednocześnie przyniesie wymierne korzyści. Kolejnym elementem jest znalezienie odpowiedniego dostawcy technologii, który oprócz wdrożenia  zapewnieni szkoleń dla pracowników i wsparcie serwisowe.

Koszty i finansowanie robotyzacji w MŚP

Jak już wcześniej wspomnieliśmy wyzwaniem dla przedsiębiorstw są koszty wdrożenia które na pierwszy rzut oka wydają się być znaczące, zwłaszcza dla małych firm. Przyjmuję się, że  zwrot z kosztów poniesionych z inwestycji wynoszący do 2 lat jest wynikiem poprawnym. Aby ten wynik poprawić można  skorzystać z dotacji celowych PARP i innych programów UE. Poza tym na rynku istnieje wiele opcji finansowania, które mogą pomóc w początkowej fazie wdrożenia. Firmy mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów bankowych czy też z coraz bardziej popularnych form finansowania jakim jest leasing maszyn.

Przykłady wdrożeń robotyzacji w małych firmach

Wiele małych firm już skorzystało z robotyzacji, osiągając znaczne korzyści. W swoich procesach firmy zautomatyzowały proces przenoszenia ciężkich przedmiotów, opakowań.

Udane wdrożenia mogą służyć jako inspiracja i pokazują, że nawet małe przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem wprowadzać nowoczesne technologie. Firmy z różnych branż, od produkcji po usługi, wykorzystują roboty do zwiększenia efektywności i konkurencyjności.

wdrażanie robotyzacji w msp

Kroki do wdrożenia robotyzacji w MSP

Wdrożenie robotyzacji w małych i średnich firmach wymaga starannego planowania i realizacji. Kluczowe kroki to: analiza potrzeb, wybór technologii, wybór dostawcy, szkolenie pracowników, integracja systemów oraz monitorowanie i optymalizacja procesów. Każdy z tych kroków jest ważny, aby zapewnić sukces wdrożenia i maksymalizację korzyści.

Szkolenie i rozwój pracowników

Szkolenie i rozwój pracowników to kluczowy element wdrożenia robotyzacji. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni, aby mogli efektywnie korzystać z nowych systemów i technologii. Ważne jest również, aby inwestować w rozwój umiejętności pracowników, aby mogli adaptować się do zmieniających się warunków i technologii.

Zmiany w strukturze organizacyjnej firmy

Wdrożenie robotyzacji może wymagać zmian w strukturze organizacyjnej firmy. Konieczne może być wprowadzenie nowych ról i stanowisk, a także zmiana procesów zarządzania i komunikacji. Ważne jest, aby zarząd i kadra kierownicza byli zaangażowani w proces zmian i wspierali pracowników w adaptacji do nowych warunków.

Zarządzanie zmianą i oporem pracowników

Zarządzanie zmianą i oporem pracowników to kolejne wyzwanie związane z robotyzacją. Wprowadzenie nowych technologii może budzić obawy i opór wśród pracowników. Ważne jest, aby prowadzić otwartą komunikację, angażować pracowników w proces wdrożenia oraz oferować wsparcie i szkolenia. Zarządzanie zmianą to klucz do sukcesu wdrożenia robotyzacji.

Wybór dostawców technologii robotyzacyjnych

Wybór odpowiednich integratorów systemów automatyzacji procesów jest kluczowy dla sukcesu wdrożenia. Ważne jest, aby wybierać dostawców, którzy oferują nie tylko wysokiej jakości produkty, ale również wsparcie techniczne i serwis. Dobrze jest również zwrócić uwagę na doświadczenie i referencje dostawców oraz możliwość długoterminowej współpracy.

Integracja systemów robotycznych z istniejącymi procesami

Integracja systemów robotycznych z istniejącymi procesami i systemami informatycznymi może być wyzwaniem, ale jest kluczowa dla efektywnego wdrożenia robotyzacji. Ważne jest, aby zapewnić płynne połączenie nowych technologii z już funkcjonującymi systemami, co może wymagać dodatkowych nakładów pracy i środków.

Bezpieczeństwo i regulacje prawne

Bezpieczeństwo i regulacje prawne są istotnymi aspektami wdrożenia robotyzacji. Roboty muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa, a firma musi przestrzegać przepisów dotyczących automatyzacji i robotyzacji. Ważne jest również, aby monitorować zmiany w przepisach i dostosowywać się do nich, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

Monitorowanie i optymalizacja robotyzacji

Monitorowanie i optymalizacja procesów robotyzacyjnych to klucz do długoterminowego sukcesu. Ważne jest, aby regularnie analizować efektywność wdrożonych systemów, identyfikować potencjalne problemy i wprowadzać niezbędne poprawki. Optymalizacja procesów pozwala na maksymalizację korzyści z robotyzacji i zwiększenie efektywności operacyjnej firmy.

Robotyzacja a zrównoważony rozwój

Robotyzacja może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju firmy. Automatyzacja procesów może prowadzić do redukcji zużycia energii i surowców, a także do zmniejszenia emisji CO2. Dzięki robotyzacji możliwe jest również bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, co przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność MSP

Robotyzacja może znacząco wpłynąć na konkurencyjność małych i średnich firm. Dzięki automatyzacji, firmy mogą zwiększyć swoją wydajność, poprawić jakość produktów i usług oraz obniżyć koszty. To z kolei pozwala na lepsze konkurowanie na rynku i zdobywanie nowych klientów. Robotyzacja może być kluczem do sukcesu dla wielu małych przedsiębiorstw.

Przyszłość robotyzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

Przyszłość robotyzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach jest obiecująca. Wraz z rozwojem technologii i spadkiem kosztów automatyzacji, coraz więcej małych firm będzie mogło korzystać z robotyzacji. Nowe rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja czy Internet Rzeczy (IoT), będą otwierać nowe możliwości dla MSP, pozwalając im na dalszy rozwój i zwiększenie konkurencyjności.

Podsumowanie korzyści i wyzwań robotyzacji

Podsumowując, robotyzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów, poprawa jakości produktów i usług oraz zwiększenie konkurencyjności. Jednak wdrożenie robotyzacji wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty, konieczność szkolenia pracowników oraz zarządzanie zmianą. Kluczowe jest staranne planowanie i realizacja procesu wdrożenia, aby maksymalizować korzyści i minimalizować ryzyka.

Często zadawane pytania o robotyzację w MSP

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy potrzeb i możliwości firmy. Następnie należy zidentyfikować procesy, które można zautomatyzować, oraz dostępne technologie. Kolejnym krokiem jest wybór dostawcy i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.

Robotyzacja może być opłacalna dla wielu małych firm, ale wymaga starannego planowania i analizy kosztów i korzyści. Ważne jest, aby dokładnie zidentyfikować procesy, które przyniosą największe korzyści z automatyzacji i co istotne w jakim czasie nakład inwestycji ma się zwrócić.

Wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce, najbardziej popularne technologie robotyzacyjne to te, które wspierają transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Obejmuje to automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, co pozwala na zwiększenie efektywności, elastyczności i konkurencyjności firm1.

Programy dofinansowania, takie jak działanie “Automatyzacja i robotyzacja w MSP” z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, są przykładem wsparcia dla MSP w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii. Dofinansowanie to może pokryć do 85% kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego, zakupem automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania niezbędnego do automatyzacji i robotyzacji.

 

Projekty, które zostały wybrane do dofinansowania, obejmują między innymi automatyzację procesu wytwarzania wyrobów kamieniarskich, drewnianej stolarki otworowej, produkcję kartonów, czy robotyzację pakowania, transportu i magazynowania.

Najczęstszym spotykanym błędem to brak czasu na odpowiednie przygotowanie projektu, często w firmach gdzie są ograniczone zasoby a co za tym idzie niewystarczająca lub pobieżna analiza potrzeb. S kolei kiedy, przedsiębiorcy zdecydują się na zakup rozwiązania to nalegają na szybkie wdrożenie, a to wiąże się z ograniczonym czasem na testy. Konsekwencją tego są nieporozumienia podczas uruchomienia i finalnie dwukrotnie dłuższy czas wdrożenia a co za tym idzie i wzrost kosztów inwestycji.  

Robotyzacja może prowadzić do zmian w strukturze zatrudnienia, ale nie zawsze oznacza redukcję zatrudnienia. Często roboty przejmują rutynowe i powtarzalne zadania, a pracownicy mogą skupić się na bardziej wartościowych i kreatywnych zadaniach.

Tak, wiele małych firm może skorzystać z różnych form wsparcia finansowego, takich jak dotacje PARP – UE Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – PARP – Centrum Rozwoju MŚP, kredyty preferencyjne czy leasing robotów. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom firmy.

Wnioski i rekomendacje

Robotyzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach to klucz do zwiększenia efektywności, poprawy jakości produktów i usług oraz zwiększenia konkurencyjności. Mimo wyzwań, takich jak wysokie koszty i konieczność szkolenia pracowników, korzyści płynące z automatyzacji są znaczące. Kluczowe jest staranne planowanie oraz wybór odpowiedniego integratora z którym współpraca będzie kontynuowana na lata.  

Robotyzacja to inwestycja, która może przynieść długoterminowe korzyści i pozwolić małym firmom na rozwój i zdobywanie nowych rynków.
Udostępnij

Może Cię zainteresować:

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.