Terminal Kwasu Siarkowego w Szczecinie – Instalacja Osuszania Powietrza

Etap II modernizacji Terminalu Kwasu Siarkowego KGHM Metraco w Szczecinie wkroczył w fazę realizacji. Tym razem firma PiAZAP realizuje go wspólnie z firmą Mostostal Puławy. Zadanie obejmuje szeroki zakres prac budowlanych i instalacyjnych, oraz elektrycznych i pomiarowych.

Zasadniczym elementem II etapu modernizacji jest postawienie kolumny osuszającej powietrza, która spełnia dwie funkcje:

Funkcja I –  Osuszacz pracuje jako przeciwprądowa kolumna z wypełnieniem, zraszana kwasem siarkowym podczas osuszania powietrza atmosferycznego zasysanego z otoczenia do zbiorników magazynowych podczas obniżania się lustra kwasu przy załadunku kwasu siarkowego na statki. Celem tej funkcji jest ochrona zbiorników przed korozją spowodowaną rozcieńczaniem kwasu wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym w obszarze kontaktu powietrza z kwasem.

Funkcja II –  Osuszacz pracuje jako współprądowa kolumna z wypełnieniem, zraszana kwasem siarkowym podczas wydmuchu oparów do atmosfery przy podnoszenia się lustra kwasu podczas rozładunku kwasu siarkowego z cystern kolejowych do zbiorników magazynowych. Celem tej funkcji jest ochrona pracowników Terminalu i środowiska przed oddziaływaniem oparów kwasu siarkowego.

Przy okazji modernizacji instalacja zostanie doposażona o kolejne pomiary: poziomu, ciśnienia i przepływu, zawory regulacyjne, nową instalację oświetleniową, instalację odgromową, oraz zasilającą nowe urządzenia technologiczne. Powyższe zmiany pociągają za sobą konieczność dokonania zmian w systemie automatyki ONYKS. Modernizacja dotyczy zmian zarówno w warstwie sprzętowej jak i informatycznej.

Planowane zakończenie prac koniec roku 2016.

Udostępnij

Może Cię zainteresować:

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.