Budowa Instalacji Mas Katalitycznych

We wrześniu 2012r. PiA-ZAP sp. z o.o. w Puławach zakończył z sukcesem realizację kontraktu p.n. ,, Budowa Instalacji doświadczalnej do badań procesów otrzymywania i formowania mas katalitycznych i innych mas ceramicznych oraz procesów ich dalszej obróbki ”której to inwestorem był Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach. Instalacja powstała z myślą wytwarzania katalizatorów w postaci suchych wytłoczek zróżnicowanych pod względem wielkości i kształtu. W wyniku procesu produkcyjnego surowce wejściowe zostają przetworzone w masy plastyczne a następnie poddawane są wytłoczeniu, suszeniu i segregacji, aż do osiągniecia właściwych parametrów technologicznych.
Zakres prac realizowanych przez naszą firmę jako Generalnego Wykonawcy obejmował wszystkie branże;

 • branżę instalacyjną,
 • branżę montażową i technologiczną,
 • branżę elektryczną i pomiarową.

W ramach branży instalacyjnej dostarczyliśmy i wykonaliśmy usługi obejmujące instalację odpylania składającą się z;

 • filtra i wentylatora wyciągowego;
 • odciągów miejscowych
 • sieci przewodów stalowych


W ramach branży montażowej i instalacyjnej dostarczyliśmy i wykonaliśmy usługi obejmujące;

 • zamontowaliśmy węzeł przygotowania surowców,
 • zamontowaliśmy węzeł zagniatania,
 • zamontowaliśmy węzeł wytłaczania,
 • zamontowaliśmy węzeł suszenia produktu,
 • zamontowaliśmy węzeł łamania i przesiewania wytłoczek,
 • zamontowaliśmy węzeł kalcynacji,
 • wykonaliśmy niezbędne podpory oraz zamontowaliśmy rurociągi,
 • dostarczyliśmy i zamontowaliśmy armaturę mechaniczną,
 • wykonaliśmy badania radiograficzne rurociągów i próby ciśnieniowe,
 • wykonaliśmy izolację aparatów i rurociągów

W ramach prac branży elektrycznej dostarczyliśmy i wykonaliśmy usługi obejmujące;

 • dostarczenie i podłączenie rozdzielni elektrycznej RGnn,
 • wykonanie tras zasilających i sterowniczych odbiorników oraz ich podłączenie
 • wykonanie instalacji oświetlenie
 • wykonanie instalacji uziemienia i wyrównawczej
 • wykonanie instalacji odgromowej
 • wykonanie pomiarów elektrycznych


W ramach prac branży pomiarowej dostarczyliśmy i wykonaliśmy usługi obejmujące;

 • dostarczenie, montaż i podłączenie aparatury AKPiA (ciśnienia, przepływ,poziom, temperatura)
 • dostarczenie i podłączenie zaworów regulacyjnych i ON-OFF
 • prefabrykację, montaż szafy krosowej i sterowniczej
 • dostarczenie sterownika PLC (Ge RXI3 i QuickPanel’a CE12’’) i oprogramowania licencyjnego Intouch
 • wykonanie oprogramowania sterującego PLC obejmującego realizacje blokad technologicznych
 • wykonanie magistrali sieciowej do komunikacji z urządzeniami technologicznymi dostarczanymi przez Inwestora z wykorzystaniem protokołówPROFIBUS DP, MODBUS RTU, EthernetTCP/IP
 • wykonanie oprogramowania wizualizacyjnego SCADA (Wonderware Intouch) obejmującegoraportowanie stanów instalacji i działań operatora, archiwizacją danych
 • wykonanie instalacji kabli sterowniczych
 • wykonanie prób funkcjonalnych


Budowa była finansowana ze środków własnych Inwestora oraz funduszy Unii Europejskiej.

Udostępnij

Może Cię zainteresować:

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.