Jakie są etapy wdrażania robotyzacji w firmie?

kobieta programująca robota przy użyciu klawiatury

Robotyzacja, czyli wdrożenie technologii automatyzacyjnych w firmach, jest kluczowym elementem strategii rozwoju wielu przedsiębiorstw, dążących do zwiększenia efektywności operacyjnej i konkurencyjności na rynku. Proces wdrażania robotyzacji obejmuje szereg etapów, które wymagają starannego planowania i realizacji. W tym artykule omówimy szczegółowo, jakie są etapy wdrażania robotyzacji w firmie, aby pomóc przedsiębiorstwom skutecznie wprowadzić nowoczesne technologie do swoich procesów.

Znaczenie strategii robotyzacji

Strategia w robotyzacji odnosi się do planu działania, który organizacja przyjmuje w celu wdrożenia robotyzacjiautomatyzacji procesów. Obejmuje ona różne aspekty, a najważniejsze przy jej zdefiniowaniu jest określenie celów jakie organizacja chce uzyskać poprzez  robotyzacje. Mogą to być cele związane z poprawą efektywności, obniżeniem kosztów, zwiększeniem wydajności, poprawą jakości produktów czy usług, a także zwiększeniem bezpieczeństwa pracy. 

Oprócz powyższych celów strategia powinna zawierać w jaki sposób  zostanie wdrożona. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka i kosztów związanych z wdrażaniem nowych technologii.

Robotic arms working in a smart factory.

Analiza potrzeb i celów

Pierwszym krokiem w procesie wdrażania robotyzacji jest przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb i celów firmy. Należy zidentyfikować obszary działalności, które mogą zostać usprawnione poprzez automatyzację oraz określić, jakie korzyści firma chce osiągnąć. Wymaga to zrozumienia, które zadania są powtarzalne, czasochłonne, podatne na błędy i mogą być wykonane przez roboty lub systemy automatyzacji.

Wybór technologii robotyzacji

Na rynku dostępnych jest wiele różnych technologii robotyzacji, od robotów przemysłowych wieloosiowych, poprzez roboty współpracujące (coboty), czy też roboty kartezjańskie pracujące w małych przestrzeniach. Wybór odpowiednich technologii zależy od specyfiki procesów, które mają zostać zautomatyzowane oraz od potrzeb i dostępnego miejsca w zakładzie produkcyjnym.

zrobotyzowana hala produkcyjna

Ocena kosztów i korzyści wdrożenia automatyzacji

Ocena kosztów i korzyści wdrożenia robotyzacji jest naturalnym elementem procesu. Jak każda inwestycja wymaga spojrzenia szeroko na koszty związane z zakupem i wdrożeniem technologii, a także z utrzymaniem i serwisowaniem systemów. Zestawienie kosztów z jednoczesnym szacunkiem potencjalnych korzyści, takich jak oszczędności kosztów, zwiększenie efektywności czy poprawa jakości pozwala na podjęcie świadomej decyzji o wdrożeniu robotyzacji.

Planowanie projektu robotyzacji

Planowanie projektu robotyzacji obejmuje opracowanie szczegółowego planu wdrożenia, który określa poszczególne etapy, harmonogram oraz zasoby niezbędne do realizacji projektu. Plan powinien uwzględniać zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne, takie jak szkolenie pracowników, integracja systemów czy zarządzanie zmianą.

Wybór dostawcy technologii robotyzacji

Decyzja o wyborze dostawcy technologii robotyzacji jest złożona i wymaga starannego rozważenia wielu czynników. Może to wywoływać znaczny stres i „ból głowy” u klientów.

Jest to uzasadnione dlatego, że robotyzacja łączy w sobie użycie różnych maszyn, technologii które zintegrowane ze sobą tworzą jedno funkcjonalne rozwiązanie.  Nowe rozwiązania muszą być kompatybilne z już istniejącymi systemami i procesami. Połączenie różnych systemów jest trudne i czasochłonne, a błędne decyzje mogą prowadzić do poważnych problemów operacyjnych. Z tych względów warto zwrócić uwagę na zasoby ludzkie integratora nie tylko pod kątem robotyzacji ale i umiejętności związanych z programowaniem PLC, akwizycji i prezentacji danych w nadrzędnych systemach produkcyjnych a także budowania bezpiecznych i odpornych na atak sieci przemysłowych.

Ponadto, jak każda inwestycja, wybór dostawcy technologii robotyzacji wiąże się z nakładami finansowymi, które generują ryzyka związane z podjętą decyzją i jej konsekwencjami. Nie bez znaczenia jest wybór integratora, który posiada stabilność finansową i reputacje. Nikt nie chce powierzyć swojego projektu dostawcy, który może mieć problemy finansowe lub nie będzie w stanie dostarczyć obiecanych usług i wsparcia.

Wprowadzenie nowych technologii robotyzacji może także wpłynąć na obecnych pracowników, wymagając ich przeszkolenia i adaptacji do nowych procesów. Klienci muszą brać pod uwagę, jak zmiany wpłyną na ich zespół i czy dostawca oferuje odpowiednie wsparcie szkoleniowe i długoterminową współpracę.

The factory engineer configures a complex production plantThe factory engineer configures a complex production plant

Prototypowanie i testowanie

Prototypowanie i testowanie to etap, który może być pomocny przy wyborze dostawcy technologii robotyzacji. W pewnych aplikacjach pozwala na sprawdzenie działania wybranych rozwiązań w warunkach warsztatowych. Przeprowadzenie testów pozwala na identyfikację potencjalnych problemów i z wyprzedzeniem daje odpowiedź czy wstępne założenia mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Przygotowanie zespołu wdrożeniowego

Przygotowanie zespołu wdrożeniowego to kolejny ważny krok w procesie wdrażania robotyzacji. Zespół powinien składać się z pracowników z różnych działów, którzy będą odpowiedzialni za poszczególne aspekty wdrożenia a w późniejszej fazie będą obsługiwali zrobotyzowane stanowisko pracy.

Przygotowanie infrastruktury technicznej

Przed rozpoczęciem wdrożenia, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej. Może to obejmować dostosowanie linii produkcyjnych, przygotowanie systemów informatycznych do wymiany danych czy też zapewnienie odpowiednich warunków dla pracy robotów tj. miejsce, zasilanie elektryczne oraz pneumatyczne.

Implementacja pilotażowa

Implementacja pilotażowa to testowanie robotyzacji, która jest zintegrowana z pozostałymi maszynami tworzącymi całość systemu robotyzacji. Pilotaż pozwala na sprawdzenie działania systemu w praktyce oraz na zebranie doświadczeń i wniosków, które mogą być wykorzystane podczas wdrożenia na obiekcie u Klienta. Etap ten pozwala na ocenę efektywności wdrożonych technologii oraz na identyfikację ewentualnych problemów. Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie uruchomienia.

Szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników to kluczowy element wdrożenia robotyzacji. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni, aby mogli efektywnie korzystać z nowych systemów i technologii. Szkolenie powinno obejmować zarówno aspekty techniczne, jak i operacyjne, a także zarządzanie zmianą i adaptację do nowych warunków pracy.

Pełna implementacja

Pełna implementacja robotyzacji obejmuje wdrożenie technologii we wszystkich wybranych obszarach firmy. Proces ten powinien być dokładnie zaplanowany i przeprowadzony wg harmonogramu, tak aby zapewnić płynne i efektywne wdrożenie. Ten obszar obejmuje również integrację systemów robotycznych z istniejącymi procesami i systemami informatycznymi.

Monitorowanie i analiza wyników

Monitorowanie i analiza wyników to proces, który pozwala na efektywne wprowadzenie robotyzacji w firmie. Prowadzenie otwartej komunikacji, angażowanie pracowników Klienta w proces wdrożenia sprawia, że pracownicy nabywają umiejętności obsługi zrobotyzowanego stanowiska i reagowania na przyszłe problemy. Pozwala to także, na optymalizację procesów, zwiększenie efektywności pracy a także na identyfikacje potencjalnych problemów i ich usunięcia poprzez wprowadzenie niezbędnych poprawek. 

Automotive assembly line, precision and automation.

Bezpieczeństwo i regulacje prawne

Bezpieczeństwo i regulacje prawne są istotnymi aspektami wdrożenia robotyzacji. Stanowisko zrobotyzowane muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa, a integrator  musi przestrzegać przepisów dotyczących automatyzacji i robotyzacji. Finalnie dostarcza bowiem pełną dokumentację CE wraz z analizą bezpieczeństwa.

Utrzymanie i serwisowanie systemów

Utrzymanie i serwisowanie systemów robotycznych to kluczowy element długoterminowego sukcesu wdrożenia robotyzacji. Regularne przeglądy, konserwacja oraz szybka reakcja na ewentualne problemy pozwalają na zapewnienie niezawodnego działania systemów oraz na uniknięcie kosztownych przestojów.

Korzyści wdrożenia

Podsumowując, wdrożenie robotyzacji w firmie przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów operacyjnych , poprawa jakości produktów i usług a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności. Kluczowe jest planowanie, wybór odpowiednich technologii i dostawców oraz efektywne zarządzanie zmianą. Robotyzacja to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści finansowe i organizacyjne.

Często zadawane pytania o wdrażanie robotyzacji

Jakie są kluczowe kroki wdrożenia robotyzacji?

Kluczowe kroki to: analiza potrzeb, wybór technologii, planowanie projektu, wybór dostawcy, przygotowanie infrastruktury, prototypowanie, implementacja pilotażowa, szkolenie pracowników, pełna implementacja, integracja systemów, monitorowanie i optymalizacja procesów.

Jakie wyzwania mogą napotkać firmy podczas wdrażania robotyzacji?

Najczęstsze wyzwania to konieczność szkolenia pracowników i przygotowania ich do zmiany, integracja systemów, spełnienie wymogów bezpieczeństwa i regulacji prawnych.

Udostępnij

Może Cię zainteresować:

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.