Nowoczesne systemy i kompleksowe usługi

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania bez żadnych kompromisów jakościowych. Nasza oferta to kompleksowe, oparte na nowoczesnych technologiach specjalistyczne usługi z zakresu automatyki dla przemysłu i instalacji elektrycznych. Stawiając na profesjonalizm zyskaliśmy wizerunek przedsiębiorstwa rzetelnie i terminowo wykonującego powierzone nam zadania. Współpraca z naszą firmą to gwarancja sukcesu Państwa inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy!

  • przemysł chemiczny
  • przemysł energetyczny
  • przemysł wodno-ściekowy
  • przemysł hutniczy
  • przemysł spożywczy

Zarządzanie jakością

 

P O L I T Y K A ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

jakości, środowiska i bezpieczeństwa

w Przedsiębiorstwie Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z o.o.

 

 

Celem nadrzędnym przedsiębiorstwa wynikającym z przyjętej strategii jest dostarczanie naszym klientom wyrobów i usług o ustalonych parametrach jakościowych w branży automatyki przemysłowej oraz elektroenergetycznej, na terenie kraju i za granicą w sposób zaplanowany, terminowy, zgodnie z ich potrzebami i zamówieniami, równocześnie dbając o stan środowiska naturalnego oraz spełniając wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwzględniając uwarunkowania i wpływ otoczenia, budujemy relacje z naszymi interesariuszami w oparciu o wspólne, zidentyfikowane wartości naszej organizacji:
„JAKOŚĆ W STANDARDZIE, BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA,TROSKA O ŚRODOWISKO”

 

 

Mając na uwadze zainteresowane strony oraz dążąc do skutecznego i efektywnego osiągania założonych celów deklarujemy ich realizację poprzez:

1) zrozumienie kontekstu przedsiębiorstwa i planowanie działań uwzględniających ryzyka i szanse,

2) zrozumienie kontekstu przedsiębiorstwa i planowanie działań uwzględniających ryzyka i szanse,

3) zrozumienie kontekstu przedsiębiorstwa i planowanie działań uwzględniających ryzyka i szanse,

4) stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, rozumienie swojej roli w organizacji, jej istotnych celów i aspektów oraz współudział i zaangażowanie w działania na rzecz zadowolenia klienta, poprawy warunków pracy oraz ochrony środowiska naturalnego,

5) doskonalenie technologii produkcyjnych z uwzględnieniem wzrostu efektywności,

6) stawianie dostawcom i podwykonawcom wysokich wymagań w zakresie jakości wyrobów i usług, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy,

7) spełnienia wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań, do których spełnienia Spółka się zobowiązała

8) identyfikowanie i likwidowanie zagrożeń w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz systematyczne dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) monitoring zagrożeń środowiskowych wynikający z działalności Spółki i realizacja działań mających na celu eliminację lub zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,

10) ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania, oparte na skutecznych procedurach wewnętrznych przy pełnej świadomości personelu swojego wkładu w jego skuteczność oraz wynikających z tego korzyści i konsekwencji dla systemu.

 

Zarząd „PiA-ZAP” Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów na realizację postanowień niniejszej Polityki oraz deklaruje, iż jej postanowienia są zakomunikowane, zrozumiane i stosowane przez wszystkich pracowników Spółki.                                                                                                        

Prezes Zarządu – Dyrektor
Tomasz Berliński

Puławy, czerwiec 2018 r.

                       

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zrozumiałem